Aileler 2 gün hekimsiz kaldı

Aile Doktorları, iptalini istedikleri ve Ceza Yönetmeliği olarak isimlendirdikleri Aile Hekimliği Ödeme ve Mukavele Yönetmeliğine karşı seslerini duyurmak için tekrar iş bırakma aksiyonu yaptı. Türk Tabipler Birliği üyelerinin de dayanak verdiği 2 günlük hareket nedeniyle aileler ‘Hekimsiz’ kalırken, aksiyona katılan Birlik ve Dayanışma Sendikası İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Mersin’de yaptığı açıklamalarla yönetmeliğin iptali için kararlılığını sergiledi ve hareketlerin süreceği bildirisini verdi. Ortak basın açıklamasında aile tabiplerinin bakanlığın mobbingi ile hastaların şiddeti ortasında mağdur edildiği, güç kaideler altında çalıştığı, hatta İzmir’de 5 aile tabibinden birinin hemşiresi bile bulunmadığına dikkat çekildi.

Aile Tabipleri, Aile Hekimliği Ödeme ve Kontrat Yönetmeliğine karşı geri adım atmıyor. 15 Haziran’daki iş bırakma hareketlerinde itirazlarını Sıhhat Bakanlığının gözardı etmesi üzerine Aile Doktorları 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde bir defa daha iş bırakma hareketi yaptı. Harekete katılan sendikalar, aksiyonun münasebetlerini kamuoyuna anlatmak ve kararlılıklarını göstermek üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Mersin’de ortak basın açıklaması yaparak “Eylemi biz yapmadık, Sağlık Bakanlığı yaptırdı. Yaşadığımız sorunlar ülkede 20 yıldır uygulanan sağlık politikalarının sonucu. Vatandaşın yaşadığı sorunların kaynağı olarak biz gösteriliyoruz ama biz değiliz” denildi ve yönetmelik iptal edilmedikçe hareketlerin süreceğine ait kararlılık bildiri verildi.

Aile Tabipleri Dernekleri Federasyonu ve sendikaların gerçekleştirdiği iş bırakma hareketine Türk Tabipler Birliği de takviye verdi. İş bırakma hareketine katılan Birlik ve Dayanışma Sendikası, sıhhatte dönüşüm programı ile sıhhat sistemini özelleştirmek ve sıhhat çalışanlarını da ucuz iş gücü haline getirmek istendiğine dikkat çekerek, aile doktorlarının bakanlığın mobbingi ile hastaların şiddeti ortasında mağdur olduğu, güç koşullar altında çalıştığı, özlük haklarını kaybettiği belirtildi.

Ortat basın açıklamasında, “Pandemi döneminde bütün dünyada sağlık çalışanlarına minnet duyulurken, bizler özlük haklarımızı kaybettik. Ceza yönetmeliği ile söz hakkımız kısıtlandı. Hastalık yönetim platformu diye yapılması mümkün olmayan uygulamalarla negatif performans ile tehdit edildik.Keyfi sözleşme fesihleri ile iş güvencemiz ortadan kalktı.” Kelamlarıyla hükümetin sıhhatteki uygulamaları eleştirildi.

Sağlık Bakanlığının “Sağlık çalışanlarına bu kadar ödeme veya şu kadar performans veriyoruz” açıklaması ile palavra beyanda bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, “20 yıldır uyguladıkları sağlıkta dönüşüm programı sağlık çalışanlarının sağlığını ve haklarını sömürüme programına dönüştüğü ve önlem almayıp sağlıkta şiddeti körükledikleri için bu grevi bakanlık yaptırıyor” denildi.

“Şiddeti önlemede kanunlarında caydırıcılık yok”

Sağlık Bakanının sıkça bahsettiği şiddeti engelleme emelli çıkarılan kanunların uygulamada rastgele bir caydırıcılığı olmadığına da dikkat çekilen açıklamada, Sıhhat Bakanlığının bütün bilimsel çalışmalara kulaklarını tıkadığı, tabiplere 5 dakikada muayene yap diye direktif verdiği, bakmayanlara soruşturma açarak mobbing yaptığı belirtildi.

Mevcut sıhhat sistemi ile hem doktor ve sıhhat çalışanlarının hem de toplumun mağdur edildiği vurgulanan ortak basın açıklamasında temel olarak şu noktalara dikkat çekildi:

“İzmir’de 5 hekimden biririnin hemşiresi yok”

“Yıllık İzinlerimizi kullanırken maaşımızdan kesildi. Hastalandık ameliyat olduk, istirahatli iken maaşımızdan kesildi. Ülkede artan enflasyonla birlikte fiyatlarımız yoksulluk sonunun altında kaldı. Artan fiyatlara karşın cari masrafa yapılan artırımlar yetersiz kaldı. Aile Sıhhati Merkezlerinin kiraları, elektrik faturaları, ısınma sarfiyatları, sarf gereçleri dahil kullandigimiz bütün materyallere gelen artırımlarla artık karşılamamız imkânsız hale geldi.

İzmir’de her 5 Aile doktorundan biri tek başına hemşiresiz çalışıyor.Hastanelerde doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor.

“Asistan kadroları plansız artırıldı”

Yeni yapılan yasal düzenleme hiçbir sıkıntıya tahlil olmadı. Hala hastanelerde mobing devam ediyor. Düşük fiyatlarla ve makus çalışma şartları nedeniyle birçok meslektaşımız diğer ülkelere gitmeyi tahlil olarak görüyor. Asistan tabipler güç durumda. 36 saat süren uzun nöbetler devam ediyor. Son uzmanlık imtihanında plansız bir halde asistan takımları arttırıldı. Bunun sonuçlarından kaygılıyız.”

Sağlık’ta Şiddet tüm süratiyle devam ediyor.

“Sağlıkta şiddet bütün süratiyle devam ediyor. Şiddete karşı bakanlık bizden çok, ne yazık ki şiddet uygulayanların yanında duruyor. Malpraktis ile ilgili getirdikleri düzenleme ile doktor bakanlık bürokratlarının insafına terk edilmiş durumda. Özel hastaneler kısmı eksik. Özel hastanelerde hemşire ve öbür branştan birçok sıhhat işçisi minimum fiyat karşılığında çalışıyor. Yetişmiş sıhhat insan gücünün emek sömürüsü hiç olmadığı kadar fazla. İş teminatı yok. Çok ağır bir iş yapılıyor ve fiyatlar çok düşük.

Sağlık Bakanı sınıfta kaldı

Sorunlar çözülene kadar uğraşa devam edileceği duyurulan harekette Sıhhat Bakanı’na icraatleri ile ilgili not verildi. Açıklamaya katılan tabip, hemşire, ebe ve sıhhat çalışanlarına Sağlık’ta şiddete tahlil, inançlı ve insanca çalışma şartları sağlamak, kelamında durmak, topluma eşit, fiyatsız ve ulaşılabilir sıhhat hizmeti sunabilmek üzere bahislerde Sıhhat Bakanına verdikleri not soruldu. Katılanlar ellerinde bulunan “sıfır “yazılı pankartları göstererek “Sağlık Bakanı sınıfta kaldı” dediler. Yönetmelik ve hukuksuz keyfi uygulamalarla sıhhat çalışanlarını soruşturma ve cezalarla baskılamaya çalıştıkları vurgulandı. “Bizi cezalandırmaya çalışan Sağlık Bakanlığına biz de ceza veriyoruz” diyerek “200 ceza puanı” yazan afişleri gösterdiler.

Basın açıklamasına, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile birlikte İzmir Aile Tabipleri Derneği , İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Sıhhati Çalışanları Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık-İş , SES, Doktor Birliği Sendikası katıldı.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın